uk I eng

Відео-лекції

Відео-лекції 3 курс

Лекція "Історія розвитку педіатрії". Автори: Професор Бурлай В.Г., асистент Ковальчук І.В.
Лекція "Природнє вигодовування частина 1" Автор: доцент, к.м.н. Качалова О.С.
Лекція "Природнє вигодовування частина 2" Автор: доцент, к.м.н. Качалова О.С.
Лекція "Штучне та змішане вигодовування " Автор: доцент, к.мед.н. Качалова О.С.
Лекція "Вигодовування недоношених та дітей від 1 до 3 років". Автор: доцент, к.мед.н. Качалова О.С.
Лекція "Новонароджена дитина" Автор: к.мед.н. Клець Т.Д.
Лекція "Фізичний та нервово-психічний розвиток дитини" Автор: к.мед.н. Клець Т.Д.
Лекція "Періоди дитячого віку" Автор: к.мед.н. Клець Т.Д.
Лекція "Особливості шкіри та її похідних у дітей" Автор: к.мед.н.Клець Т.Д.
Лекція "Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей" Автор: доцент, Романенко С.Ю.
Лекція "Семіотика уражень нервової системи у дітей" Автор: доцент Романенко С.Ю.
Лекція"Особливості водно-мінерального обміну" Автори : професор Бурлай В.Г., Ковальчук І.В.
Лекція "Вітаміни та їх значення" Автори: професор Бурлай В.Г., асистент Ковальчук І.В.
Лекція "Особливості енергетичного та білкового обміну" Автор: доцент, к.мед.н Салтикова Г.В.
Лекція "Особливості жирового та вуглеводного обміну у дітей" Автор: доцент, к.мед.н. Салтикова Г.В.
Лекція"Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи у дітей" Автор:доцент Романенко С.Ю.
Лекція "Анатомо-фізіологічні особливості м'язової системи" Автор: доцент к.м.н.Романенко С.Ю.
Лекція " Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи". Автор: доцент к.м.н. Глєбова Л.П.
Лекція "Семіотика серцево-судинної системи" Автор: доцент к.м.н.Глєбова Л.П.
Лекція "Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей" Частина 1. Автор: професор Мітюряєва І.О.
Лекція "Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи" Частина 2. Автор:професор Мітюряєва І.О.
Лекція"Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи" Частина 3 Автор: професор Мітюряєва І.О.
Лекція "Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання" Автор: доцент Корнієнко А.Б.
Лекція "Семіотика уражень органів дихання" Автор: доцент к.мед.н. Романенко С.Ю.
Лекція "Дихальна система. Семіотика. Методика" Автор: доцент Романенко С.Ю.
Лекція "Система крові.Анатомо-фізіологічні особливості" Автор: доцент к.м.н. Глєбова Л.П.
Лекція "Система крові.Семіотика ураження" Автор: доцент Глєбова Л.П.
Лекція "Ембріогенез травної системи. АФО шкт" Автор:доцент Салтикова Г.В.
Лекція "Семіотика уражень органів травлення" Автор:доцент Салтикова Г.В.
Лекція "Семіотика найбільш поширених захворювать ШКТ" Автор:доцент Салтикова Г.В.

Методика обстеження органів та систем

Методика обстеження системи травлення. Автор: професор д.мед.н. Мітюряєва І.О.
Методика обстеження кісткової системи. Автор: к.мед.н.Клець Т.Д.
Методика обстеження системи крові. Автор: професор д.мед.н. Мітюряєва І.О.
Методика обстеження дихальної системи. Автор: професор д.мед.н. Мітюряєва І.О.
Методика обстеження сечової системи. Автор: професор д.мед.н. Мітюряєва І.О.
Методика обстеження нервової системи. Автор: доцент БурлакаЄ.А,
Методика обстеження ендокринної системи. Автор: асистент к.мед.н.Довгодько В.В.
Методика обстеження ССС. Автор: доцент Бурлака Є.А.

Практичні навички

Практична навичка "Взяття мазків із носа і ротоглотки"
Практична навичка: "Термометрия у дітей"

Відео-лекції 4 курс

Лекція "Рахіт" Автор: професор, д.мед.н. Чуриліна А.В.
Лекція "Функціональні гастроінтестинальні розлади. Частина 1." Автор: доцент, к.мед.н. Салтикова Г.В.
Лекція "Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей. Частина 2." Автор: доцент, к.мед.н. Салтикова Г.В.
Лекція "Виразка 12-палої кишки у дітей". Автор: доцент, к.мед.н.Салтикова Г.В.
Лекція "Захворювання верхнього відділу травного каналу у дітей". Автор: доцент, к.мед.н. Салтикова Г.В.
Лекція "Бронхіальна астма у дітей". Автор: професор, д.мед.н Чуриліна А.В.
Лекція "Ювенільний ревматоїдний артрит". Автор: доцент, к.мед.н.Глєбова Л.П.
Лекція "Дифузні захворювання сполучної тканини у дітей". Автор: доцент, к.мед.н Глєбова Л.П.
Лекція "Запальні захворювання сечової системи у дітей. Частина 1". Автор: професор, д.мед.н. Мітюряєва І.О.
Лекція "Запальні захворювання сечової системи у дітей. Частина 2". Автор: професор, д.мед.н. Мітюряєва І.О.
Лекція "Гломерулонефрит" Автор: професор Мітюряєва І.О.
Лекція "Гломерулонефрит у дітей " Частина 2.Автор: Мітюряєва ІО
Лекція "Вроджені вади серця". Автор: доцент, к.мед.н Терлецький Р.В.

Відео-лекції 5 курс

Лекція "Анемії у дітей" Автор: доцент к.мед.. Глєбова Л.П.
Лекція "Синдром дихальних розладів новонароджених"Автор: доцент Качалова О.С.
Лекція "Хвороби кровоточивості" Автор: доцент Романенко С.Ю.
Лекція "Асфіксія новонароджених" Автор: к.мед.н. доцент Терлецький Р.В.

Навчальні відео матеріали

Майстер клас: Менеджмент аритмій серця у дітей відповідно рекомендацій American Heart Association. Автор: Кривонос Ю.М.
Мастер-класс "Транскутанна Біллірубінометрія". Автор: доцент Качалова О. С.
Алгоритм діагностики і лікування жовтяниць новонароджених Качалова О.С.
"Ювенільний дерматоміозит" -Автор: професор Чуриліна А.В.
Синкопе у дітей. Алгоритм прийняття клінічного рішення для лікарів первинної ланки. Гнилоскуренко ГВ
Больовий абдомінальний синдром у дітей в практиці лікаря первинної ланки за рекомендаціями BMJ.
Мастер-клас. Оцінка симптомів ШКТ. Автор : к.мед.н.доцент Гнилоскуренко Г.В.
Мультисистемний запальний синдром у дітей (Covid -19). Автор: Чуриліна А.В.

Алгоритм діагностики. Синдром дихальних розладів. Автор: Качалова О.С.

Алгоритм діагностики. Причини рецидивів недіабетичного кетоацидозу у дітей. Автор: Салтикова Г.В.

Грудне вигодовування. Підтримка та освіта батьків. Автор: Гнилоскуренко Г.В. Копійка А.К.

Серцево-легенева реанімація в педіатрії
Методика проведення непрямого масажу серця
Методика проведення непрямого масажу серця у дітей 1-го року життя
Кровообіг
Гемодинаміка при дефекті міжпредсердної перегородки
Гемодинаміка при дефекті міжшлунокової перегородки
Гемодинаміка при атріовентрикулярному дефекті
Гемодинаміка при коарктації аорти
Гемодинаміка при відкритому аортальному протоку
Гемодинаміка при транспозиції магістральних судин
Гемодинаміка при тетраді Фалло

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.