uk I eng

Розклад лекцій

3 курс

Розклад лекцій для студентів 3 курсу медичного факультету №3 (натиснути для перегляду)

Тематичний план лекцій для студентів 3 курсу медичного факультету №3

№ лекції Тема лекції
1-2 Предмет і місце педіатрії в системі охорони здоров`я, основні етапи розвитку. Особливості періоду новонародженості.
3-4Періоди дитячого віку, їх особливості.
5-6Фізичний та психомоторний розвиток дітей та методи їх оцінки.
7Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері. Кількісний і якісний склад материнського молока. Імунобіологічна роль материнського молока. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Правила і техніка вигодовування материнським молоком.
8Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях. Режим і харчування жінки- годувальниці. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії і маститу. Особливості вигодовування недоношених новонароджених. Поняття про «вільне вигодовування», його форми і показання до призначення.
9Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні
10 Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Поняття про «вільне вигодовування», його форми і показання до призначення.
11 Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.
12 Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин. Особливості білкового обміну і семіотика його порушень у дітей.
13-14 Особливості вуглеводного та ліпідного обмінів у дитячому віці. Семіотика порушень обмінів речовин у дітей.
15 Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно- лужного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви.
16 Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.
17 Особливості ембріогенезу нервової системи і аномалії розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Оцінка стану нервової системи.
18 Семіотика уражень і основних захворювань нервової системи у дітей.
19-20 Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини. Загальна семіотика основних її змін. Семіотика захворювань шкіри і уражень підшкірної клітковини.
21-22 Особливості ембріогенезу кісткової системи. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи у дітей. Семіотика уражень і захворювань кісткової системи.
22-23 Особливості ембріогенезу м’язової системи. Анатомо-фізіологічні особливості м’язової системи у дітей. Семіотика уражень і захворювань м’язової системи.
24 Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Загальна семіотика уражень органів дихання у дітей.
25 Основні клінічні прояви захворювань дихальної системи. Бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма.
26 Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності
27 Ембріогенез серцево-судинної системи і вроджені аномалії серця та судин. Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді. Анатомофізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці
28 Клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей. Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей.
29 Особливості ЕКГ і Ехо-КГ у здорових дітей різного віку
30 Ембріогенез системи крові. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.).
31 Захворювання системи крові у дітей (анемія, гострий і хронічний лейкоз, тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія та ін.).
32 Ембріогенез травної системи і вроджені аномалії органів травної системи. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей.
33 Семіотика уражень органів травлення. Пілоростеноз, пілороспазм. Синдром «гострого живота».
34 Основні захворювання (гастрит, виразкова хвороба, холецистит, панкреатит) у дітей.
35 Ембріогенез видільної системи і вроджені аномалії органів видільної системи. Анатомо-фізіологічні особливості органів видільної системи у дитячому віці.
36 Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.).
37 Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.
38 Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.
39 Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.
40 Анатомо-фізіологічні особливості, загальна семіотика захворювань імунної системи у дітей.

4 курс

Розклад лекцій для студентів 4 курсу медичного факультету №3 (натиснути для перегляду)

Тематичний план лекцій для студентів 4 курсу медичного факультету №3

№ лекції Тема лекції
1 Рахіт. Етіологія, фактори, що спричиняють розвиток рахіту. Патогенез. Класифікація. Клініка. Варіанти перебігу. Лікування.
2Гіпервітаміноз Д. Спазмофілія. Діагностика та лікування. Невідкладна допомога.
3Гострі бронхіти. Етіологія, патогенез, лікування.
4Пневмонії у дітей. Класифікація, діагностика та лікування.
5Респіраторні алергози у дітей. Бронхіальна астма. Етіологія. Патогенез
6Бронхіальна астма. Діагностика, лікування
7Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. Етіологія та патогенез. Римські критерії IV.
8Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. Сучасні підходи до лікування .
9Хронічні запальні захворювання суглобів. Ювенільний ревматоїдний артрит.
10Дифузні захворювання сполучної тканини у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація. Особливості клінічного перебігу та лікування
11Вроджені вади серця та магістральних судин. Етіологія, патогенез, класифікація.
12Гемодинамічні особливості вроджених вад серця. Диференційна діагностика
13Особливості перебігу гастриту та дуоденіту. Діагностика. Клінічні варіанти. Лікування та профілактика
14Виразкова хвороба. Особливості перебігу у дітей.
15Пієлонефрит та інфекції сечових шляхів у дітей. Особливості клінічних проявів. Діагностика та лікування.
16Інтерстиціальний нефрит. Тубулопатії. Дисметаболічні нефропатії. Діагностика, лікування та профілактика
17Гломерулонефрит у дітей. Класифікація. Клінічні форми. Діагностика, лікування та профілактика.
18Особливості перебігу гастриту та дуоденіту. Діагностика. Клінічні варіанти. Лікування та профілактика

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.