uk I eng

Графік складання iспиту "Педіатрія, дитячi iнфекціi" для студентів 6 курсу (натисніть для перегляду)

Графік консультацій перед державними іспитами для студентів 6 курсу (натисніть для перегляду)

РЕГЛАМЕНТ


практично орієнтованого іспиту з «Педіатрії з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією» у 2020/2021 навчальному році для студентів VI курсу медичного факультету №3

Проведення практично-орієнтованого державного іспиту з педіатрії для спеціальності «педіатрія». Іспит проводиться на клінічній базі кафедри педіатрії №4 в Дитячій клінічній лікарні №6, яка розташована на вулиці Терещенківській, 23/25-10.
Іспит починається о 8 годині і складається з двох етапів. Перший етап - полягає в обстеженні здорової, або хворої дитини в присутності ДЕК, па основі якого оцінюються уміння та навики кожного випускника проводити опитування батьків і об'єктивне обстеження дитини оцінювати фізичний та нервово-психічний розвиток дитини відповідно до віку, встановлювати та обґрунтовувати попередній діагноз у хворої дитини, визначати тактику лікування при захворюваннях, які віднесені до дитячих хвороб згідно ОКХ та уміти призначати відповідні профілактичні заходи.
До цього ж етапу відноситься рішення ситуаційних задач. Другий етап державного іспиту полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке не передбачає безпосередньої роботи з хворим згідно переліків, що виносяться на державні іспити, наведені у додатках 1 - 4, відповідно до спеціальності згідно з ОКХ.
Результат практично-орієнтованого іспиту визначається окремою оцінкою з педіатрії - 5 - «відмінно», 4 - «добре», 3 - «задовільно», 2 - «незадовільно» на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання екзамену. У спірних випадках можуть враховуватися інші показники успішності навчання - підсумкова успішність, результат тестового екзамену «Крок 2» тощо (за рішенням ВИЗ).
Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами «1», «0,5», та «0» (виконано, частково виконано, не виконано). Бали вносяться до індивідуальних Протоколів. Бали за перший та другий етапи іспиту визначаються як середнє арифметичне всіх балів, що зафіксовані в індивідуальних Протоколах.
Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит визначається як середнє арифметичне двох частин іспиту, помножене на коефіцієнт 5.


ДОДАТОК ДО РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННІ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ФОРМАТІ ON-LINE.


Іспит починається о 8.00 годині на базі морфологічного корпусу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
В іспиті використовуються електронні копії затверджених матеріалів до Атестації здобувачів вищої освіти, які складаються з 50 буклетів.
Кожен буклет складається з 4 задач з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб або туберкульозу, невідкладних станів з педіатрії або дитячих інфекційних хвороб з написанням рецепту, також з задачі з фізичного розвитку дитини та вигодовування (всього 200 задач). В буклет також входять лабораторні обстеження (аналізи з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб), інструментальні обстеження (рентгенограма або електрокардіограма), та 5-х питань в які внесені алгоритми обстеження одної з системи, та алгоритми проведення маніпуляцій (4).
Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами «1», «0,5», та «0» (виконано, частково виконано, не виконано), або «1» та «0» Бали вносяться до індивідуальних Протоколів

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.