uk I eng

Історія кафедри


Додипломна підготовка дитячих лікарів у Київському медичному інституті почалася з введення в 1925 році на 5-му курсі спеціалізації з охорони материнства і дитинства.
У 1930 р. був організований факультет охорони материнства і дитинства, який у 1934 році був перейменований в педіатричний факультет.
З 1939 року розпочато викладання курсу пропедевтичної педіатрії в Київському медичному інституті (КМІ) доцентом кафедри педіатрії П.Г. Ейвіном.
З початку війни (1941-1945 рр.) Професор В.Г. Балабан читала курс пропедевтики дитячих хвороб в загальному курсі педіатрії для лікувального факультету.
15 січня 1946 була організована самостійна кафедра пропедевтики дитячих хвороб КМІ. Її першим завідувачем була професор О.М.Хохол.
Олена Миколаївна Хохол (1897-1964) - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН СРСР, Заслужений діяч науки України завідувала кафедрою пропедевтики педіатрії Київського медичного інституту в 1946-1950 рр. Її наукова та педагогічна діяльність почалася в 1927 році. Автор 80 наукових робіт. У 1945 році захистила докторську дисертацію "Матеріали до питання про порушення капілярного кровообігу при токсичній диспепсії". Тривалий час Є.М. Хохол була заступником відповідального редактора журналу "Педіатрія, акушерство та гінекологія", членом редколегій журналів "Педіатрія" та "Лікарська справа". Під її керівництвом були організовані і проведені І, ІІ та ІІІ з'їзди лікарів-педіатрів Україні, за її активної допомоги був проведений VIII Всесоюзний з'їзд дитячих лікарів у м. Києві.

Клінічною базою була дитяча клініка Інституту охорони материнства і дитинства (90 ліжок) (спільно з кафедрою педіатрії Київського інституту підвищення кваліфікації лікарів), відділення для новонароджених, дитяча консультація, молочна кухня, ясла № 4, Будинок дитини № 1.
У 1947/48 році кафедра організувала нову клінічну базу на 100 ліжок у клінічній лікарні ім. Калініна.
У 1950 р. студенти педіатри перейшли на шестирічний курс навчання, Є.М. Хохол стала завідувати кафедрою госпітальної педіатрії, кафедра перейшла на іншу клінічну базу - дитячу лікарню Шевченківського району (вул. Обсерваторна, 6) з малим ліжковим фондом (50 ліжок), кафедру пропедевтики педіатрії очолила доцент О.С. Кошель-Плескунова.
Олена Сидорівна Кошель-Плескунова (1904-1990) - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри в 1950-1969 рр. Закінчила медичний факультет Московського університету. У 1937 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Буферність крові і сечі дітей з вродженим сифілісом". З 1936 року працювала асистентом і старшим науковим співробітником дитячої клініки Українського інституту охорони материнства і дитинства та асистентом Київського інституту удосконалення лікарів. З 1944 року працювала старшим науковим співробітником та директором Українського інституту охорони материнства і дитинства. У 1946 році призначена доцентом кафедри пропедевтики педіатрії і деканом педіатричного факультету. У 1956 р. захистила докторську дисертацію за темою "Матеріали до питання про лікування туберкульозного менінгіту у дітей".

У 1959 р. клінічною базою стала дитяча лікарня Ленінського району м. Києва (90 ліжок) і поліклініка (600 відвідувань за добу). У 1960 р. був побудований лабораторний корпус і аудиторія (130 місць).
З листопада 1969 р. кафедру очолила доктор медичних наук, професор В.Д.Чеботарева.
Віра Дмитрівна Чеботарьова (1941-1945) була медсестрою евакогоспіталю. Після закінчення Київського медичного інституту з 1951 по 1955 рік навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі госпітальної педіатрії. У 1955 році захистила кандидатську дисертацію під керівництвом Є.М. Хохол. У 1959-1960 рр. працювала доцентом кафедри педіатрії лікувального факультету, з 1960 - доцентом кафедри пропедевтики педіатрії. У 1967 р. захистила докторську дисертацію на тему "Деякі питання патогенезу, лікування і профілактики ревматизму у дітей". З 1969 по 1990 р. завідувала кафедрою, з 1990 робота професором кафедри. Професор В.Д. Чеботарьова автор близько 150 наукових праць, з них 14 видані за кордоном, трьох монографій та багатьох глав у підручниках і посібниках, п'яти методичних рекомендацій та трьох винаходів. Істотний внесок професор В. Д. Чеботарьова внесла в удосконалення методів лікування пневмонії, у розуміння суті патогенезу ревматизму, імунопатології пієлонефриту. Протягом 16 років (1966-1976, 1984-1990 рр.) - Декан педіатричного факультету.

У період реконструкції і капітального ремонту дитячої клінічної лікарні № 6 Ленінського району в 1974-1979 рр. клінічною базою кафедри було дитяче відділення клінічної лікарні №6 "Медмістечко" на 150 ліжок.
З 1989 р. головним лікарем ДКЛ №6 назначений Іваха М.М. Поліклініка була переведена в нове приміщення по вул. Володимирській, 43, в результаті чого кафедра отримала нові навчальні кімнати.
У травні 1990 року кафедру очолив Майданник Віталій Григорович. У 1994 році у зв'язку зі зміною навчальних планів і ліквідацією педіатричного та медико-профілактичного факультетів, кафедра пропедевтики педіатрії була реорганізована в кафедру педіатрії №4. На кафедрі розпочалося викладання педіатрії як пропедевтичної так і факультетської та госпітальної. На кафедрі стали навчатися студенти медичного факультету № 3.
У 1996 році почався набір студентів на медичний факультет за спеціальністю "педіатрія", тому фактично на кафедрі навчаються студенти педіатричного факультету, з 1998 року на кафедрі вивчають педіатрію студенти факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України.
Нині на кафедрі працює 4 професори, 8 доцентів, 7 асистентів. Кафедра навчає студентів 2, 3, 4, 5, 6 курсів медичного факультету №3 за спеціальностями «педіатрія» та «медицина»; студентів 2, 3, 4 курсів медичного факультету англомовної форми навчання за спеціальностями «медицина» та «лікувальна справа».

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.